Проектът „НОРЕ“ - надежда, че младите хора със специални образователни потребности могат чрез взаимопомощ да се предпазят от сексуална експлоатация

01.2018

HOPE е акроним на Helping ourselves prevent exploitation.
HOPE е проект, който набира, обучава и подкрепя като пиър-ментори млади хора със специални образователни потребности, за да провеждат обучения със свои връстници, с цел осъзнаване на проблема за сексуалната експлоатация.
Тази инициатива е съфинансирана от програма „Дафне“ („Daphne“) на Европейския съюз, която насърчава сътрудничеството между различни институции, организации и служби в името на превенция на насилието спрямо жени и деца.
За осъществяване на програмата в България е ангажирана Социална асоциация „Свети Андрей“, която в партньорство със сдружение „Съучастие“, извършва мобилна социална работа сред ромските общности във Варна. Нейни европейски партньори са Британския институт за хора със специални потребности (BILD) в Бирмингам, който отговаря за програмата в централната и югозападна част на Англия, и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), базирана в Брюксел.
Проектът стартира през януари 2017г. и ще завърши през юни 2019г. Очаква се всички разработени ресурси да бъдат със свободен достъп за онлайн изтегляне, така че инициативата да бъде продължена и мултиплицирана в Европа.
Екип на Сдружение „Съучастие“ партнира на СА „Свети Андрей“, както в разработването на модела на обучение и дидактическите материали, така и в провеждането на обученията с младите хора. Виж още …

Как приемната грижа дава крила

11.2017

Класният ръководител на приемно дете от област Варна беше отличен със специална награда в тазгодишната церемония „Спасители на детството”, организирана от НАПГ. Г-жа Максимова е номинирана от приемния родител и от психолог на Сдружение „Съучастие“. Номинация получава и приемното семейство – не само от психолога, но и от общността на приемните родители.
Детето попада в това приемно семейство преди 5 години. Към август 2012г. то вече е навършило 6г., но това е само една календарна възраст. Детето не може да регулира физиологичните си нужди и все още е с памперси. Придвижва се само, но поради вроден и лекуван неадекватно проблем на двете крачета, стъпва трудно. Налага се постоянно ползване на ортопедични обувки.
Една година след настаняването на детето в приемното семейство, в социалния доклад е записано: " На 7 годишна възраст вече използва отделни думички". Огромно предизвикателство пред приемното семейство е как да научи детето на елементарни навици, тъй като за него влизането в банята например, предизвиква ужас, крясъци, блъскане на главата в каквото намери. Нощното напикаване продължава година след настаняването в семейна среда. До тогава детето проявява самостоятелност, само когато се храни с лъжица. Пиенето с чашка е с подкрепа на възрастен. Липсва съдействие от негова страна при обличане и събличане.
Днес Оги е успешно завършил трети клас на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", Старо Оряхово, област Варна. За трета година завършването е с Общинска награда: Грамота - специално отличие за високи резултати в учебно-възпитателния процес и положен изключителен труд, упоритост и постоянство!!! Дотук обаче е една непрекъсната борба с институции и стигми, за да не влезе детето в помощно училище.
Преди да тръгне в първи клас, Оги вече знае буквите, познава и цифрите. Величка, неговата приемна майка, прави „пътеки" до масовото училище с молба: „Не го приемайте като приемно дете, приемете го като мое, той не е за помощно училище, трябва му социализация!!!“ Следва много упорит труд на много хора (учител, логопед в ЦСРИ, приемно семейство, целият училищен персонал, всички деца в училището). В първите часове на втори клас Оги се оказва един от четиримата в класа, които не са забравили да четат през ваканцията. Вече започва да преразказва сам прочетеното.
Днес в училище, Оги ни посрещат така: „Елате да ви покажа - това е моята любима класна - запознайте се. А това са съучениците ми“ - и поименно представя всеки.
Ето така, приемната грижа може да дава крила!

Илиян – момчето, което е в сърцето на мобилната работа с деца и младежи в „Максуда“

11.2017

Повече от 5 години Илиян Илиев е част от екипа за работа с млади хора по превенция на рисковото поведение. Отначало, като доброволец, а след това като младежки мобилен работник към Сдружение „Съучастие“ и Социална асоциация „Св.Андрей“, Илиян приема ежедневните предизвикателствата да подкрепя своите връстници, които се опитват да намерят по-добър път, различен от тези на своите родители. Малко са хората на неговата възраст, които искат и могат да го правят. Затова често му се налага да влиза в ролята на родител, медиатор и социален работник. Почти винаги може да бъде открит в Младежкия клуб в „Максуда“ (между малката автогара и „площадката“), където, заедно с неговата партньорка в мобилната работа – Бедрие, предлага място за срещи и разговори, в които се появяват идеи за желана промяна. Илиян вече е минал по този път. Вижте негово интервю тук …
Екипът, в който участва Илиян, работи за превенция на рисковото поведение по модел за мобилна работа, който оказва влияние върху изборите на младите хора,  включително и по отношение на завръщането им в училище. В резултат на това, през изминалата учебна година около 40 младежи се завърнаха в училище.
През последните две години Илиян е ментор на младежи от с.Л.Каравелово по проект* на сдружение „Съучастие“, чрез който се цели изграждане на местна общност от взаимно подкрепящи се младежи и въвеждане на модела на мобилна работа сред младите хора от селото. (*Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход,  при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“).

„Съучастие“ участва в кампания за ранно откриване на туберкулоза, организирана от Министерство на здравеопазването

10.2017

Екип на Сдружението, работещ по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“, участва в провеждането на изследвания за ранно откриване на туберкулоза. За четири седмици 1770 човека от областите Варна и Добрич бяха изследвани с помощта на флуорограф. Здравно-социалните сътрудници на Сдружението и местните медиатори достигаха до хора от рисковите групи и ги мотивираха да се възползват от възможността да се изследват безплатно. След обработването на резултатите екипът на Сдружението ще съдейства за тяхното получаване в местните общности.

Заедно към Европейски сертификат за грижа: Европейско менторство в социалните грижи

10.2017

Социална асоциация „Св. Андрей”, отдел „Проекти и развитие“ и сдружение „Съучастие” организираха на 5 октомври среща на тема: „Заедно към Европейски сертификат за грижа: Европейско менторство в социалните грижи” във Варна.

С този форум беше представен междинен етап на проект „Европейско менторство в социланите грижи“, осъществен с финансовата подкрепа на Еразъм+, с  местно и интернационално сътрудничество с осем организации от шест страни.

Програмата включваше представяне на „Европейски сертификат за грижа“ (ЕСГ), заемащ трето ниво в Европейската квалификационна рамка и покриващ двадесет държави от ЕС, и „Европейско менторство в социалните грижи“ (ЕМСГ), което е фокусирано върху промяна в отношенията клиент – доставчик в социалните грижи, чрез подкрепа на менторската роля на работното място, базирана на принципите на Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания.

Летни усмивки край морето

07.2017

Нашите партньори от Лондон „Kids Care Charity“ подариха на 27 деца от приемни семейства летуване в с.Шкорпиловци. Деца, приемни родители и психолози прекараха три дни заедно край морето – на плажа и в гората. Времето беше съучастник в игрите и общуването на децата, които накрая написаха следното: ….
Край морето друг екип на Сдружение „Sauchastie (Co-participation)”  проведе двудневно обучение на деца и младежи от с.Любен Каравелово по превенция на рисковото поведение, като част от проект „Изграждане на неформален младежки клуб за мобилна работа с млади хора“, който се осъществява с помощта на “Workshop for public initiatives” foundation по „Program for Child and Youth Development based on an approach that recognizes and builds the strengths of the child“, с финансовата подкрепа на OAK Foundation.

„Kидс Кеър“ и „Съучастие“ разширяват кръга на подкрепените семейства

06.2017

След като в продължение на една година двете организации оказваха системна  подкрепа на 15 семейства в неравностойно социално положение беше взето решение броят на подкрепяните семейства да бъде увеличен с още минимум 15. „Kids Care Charity“ осигурява средства за задоволяване на неотложни нужди на децата, закупуване на храни, дрехи, лекарства, медицински изследвания и др., а Сдружение „Съучастие“ извършва оценка на семействата и работи с тях за осигуряване на по-високи стандарти в грижите за децата и повишаване на тяхното благосъстояние.
Обобщена оценка за прогреса на семействата, които в продължение на една година са били подкрепяни чрез системна и многокомпонентна работа по случай, може да се види тук.

Търсачи на не/равенства

05.2017

„Търсачи на не/равенства” е кампания на Националната мрежа за децата и УНИЦЕФ - България, в която участва младежки екип на Сдружение „Съучастие“.
„Кампанията се фокусира върху предразсъдъците и езикът на омразата срещу ромската
общност и децата от ромски произход. Целта й е да промени начините на говорене срещу тази общност, за да не бъдат децата поставяни в ситуация на неравенство в училище, в квартала, в поликлиниката, в местните медии…“ (НМД и УНИЦЕФ България).
Младежкият екип на Сдружение „Съучастие“, заедно с още няколко младежки екипа от страната, в продължение на три месеца ще търси случаи на не/равенства в своя град, квартал, училище и общност. Ще изследва как езикът на омразата се отразява върху нашия начин на живот и ще се опитва да превръща езика на омразата в език на разбирането. Пътят на тази трансформацията, разбира се е много дълъг…. Важното обаче е да си неуморен, истински търсач на не/равенства!

Великденски усмивки

04.2017

Над 40 деца се събраха заедно да боядисват яйца в двора на „Къщата с караваната“ в с. Л.Каравелово. Помагаха им родители, психолози и доброволци. В шарената компания на хора от различни възрасти подскачаха най-малките деца, чиито личица светеха с пролетните цветове на нашарените от тях яйчица. Техните усмивки може да видите тук. Децата занесоха своите шарени яйца вкъщи и обещаха да дойдат пак, за да играят заедно с по-малки и по-големи. Родителите също си обещаха, че ще идват в „Къщата с караваната“, за да играят заедно с децата на настолните игри, да рисуват с тях и да споделят помежду си това, което ги вълнува в ежедневието им на родители и граждани. Така сдружение „Съучастие“ и Социална асоциация „Св.Андрей“ поставиха началото на съседски център в с.Л.Каравелово, където ще се събират деца, младежи и възрастни по различни поводи, сами ще организират своите дейности и заедно ще търсят решения на проблемите си. Сдружение „Съучастие“ ще продължи да подкрепя техните срещи и инициативи с помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи” по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход,  при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.

„Drag Zone“ сбъдва тийнейджърска мечта

03.2017

В навечерието на Коледа едно момче тихичко прошепва на глас най-съкровената си мечта, въпреки че знае, че на този свят няма кой да я осъществи, или поне така си мисли до този момент. Тече трескава подготовка за празника, списъкът с коледни подаръци е вече готов. Всеки подарък има лимит – 15 лв. Толкова може да си позволи екипът на Сдружение „Съучастие“. Момчето е на 16 години и му е ясно, че за сума от 15 лв. (дарена за всяко дете, настанено в приемно семейство) няма как да получи мечтания велосипед за 700 лв., но все пак споделя мечтата си, макар и на шега.
Коледа минава, януари се намества в новата година. Това е и неговият месец: студен, колкото студени са и мечтите му, освен тази да има колело. Дори и на шестнадесет, дори и тийнейджър, дори и момче, което дълго е лишавано от възможности, които имат младежи на неговата възраст, той започва да спестява пари, но сумата е непосилна за него.
Екипът, който работи с младежа, решава да потърси възможности за сбъдване на мечтата и се обръща към „Drag zone“, в лицето на Галин Георгиев от гр. Варна. Към него е отправена молба за съдействие за закупуване на велосипеда с отстъпка от цената. След проведени разговори се разбира, че мечтаният модел не се предлага в магазините. Все пак, героят в колоездачни дрехи - Галин и неговите прекрасни колеги от „Drag zone“ - гр. Варна, успяват с усилия и упоритост да съберат необходимите части от всички магазини в България, за да сглобят така желания велосипед.
През месец март „Drag zone“ поднася своята изненада. Колелото е сглобено и е дарено напълно безплатно за рождения ден на момчето! Към подаръка си „Drag zone“ добавя и допълнителни аксесоари – каска и ръкавици, за да може момчето да се наслаждава изцяло на приключенията, които предстоят с новия му „приятел”. И като във всяка приказка: „Когато много силно искаш нещо, цялата Вселена ти помага”…..
С искрена благодарност към екипа на „Drag zone“: Галин, Йордан, Кристиан и Иво, както и към магазините от тази верига, които изпратиха необходимите части.

За „Съучастие“ през погледа на един от нас

01.2017г.

Чрез малката история на Нора, заснета от БНТ, може да откриете защо в „Съучастие“ хората се чувстват нормални, естествени, чувствителни, вдъхновени (и дори либерално – „демодирани“). Може да видите още децата и младите хора, с които работим. Как протича нашият ден и какво още бихме могли да правим все по-добре, по-независимо и с повече съучастници.

Историята може да видите тук.

Дядо Коледа отново беше при нас!

12.2016г.

В навечерието на празника, Дядо Коледа отново дойде при нас, а ние тази година бяхме много повече!
С подкрепата на „Кидс Кеър” (Лондон) Дядо Коледа раздаде много подаръци на децата в приемни семейства от Варна и Аксаково. На коледното тържество, деца и възрастни играха заедно и се радваха на доброто, което са постигнали през годината. За много деца в приемни семейства изминалата година донесе повече обич и здраве, повече увереност, по-голяма самостоятелност и пълноценно развитие. За това Дядо Коледа благодари на приемните родители и обеща да дойде отново догодина.
Добрият старец навести деца и семейства, подкрепяни и по проекти, реализирани с помощта на „Кидс Кеър”, „Акцион Менш” (Германия) и Социална асоциация „Св.Андрей”. Вече няколко години, специалисти и медиатори оказват системна подкрепа на нуждаещи семейства, за да се справят успешно с разрешаването на техните проблеми и да осигурят по-добри възможности за развитие на децата им.
Дядо Коледа не отмина и Центъра за ранно детско развитие, който с подкрепата на Приятелския кръг на Социална асоциация „Св.Андрей” и фондация „Кирил Георгиеф“ (Германия) създава нови възможности пред деца със затруднения в развитието като разчита на подобрените взаимодействия между тях и техните родители и близки.

Ново благотворително събитие за деца от приемни семейства

11.2016г.

За втора поредна година Велоклуб „Устрем” организира благотворително събитие за деца в приемни семейства, подкрепяни от Сдружение "Съучастие". На организираното тържество децата получиха ваучери за посещения на различни дейности като плуване, народни танци, футбол и тенис на маса. За всяко дете беше предвиден и специален подарък, който ще му е необходим в заниманието, за което е получил ваучер. Домакин на събитието и тази година беше Духовно просветен център към храм "Св. Архангел Михаил".

Проект: „Център за ранно детско развитие”

10.2016

Сдружение „Съучастие” и Социална асоциация „Св.Андрей” стартираха проект: „Център за ранно детско развитие” за деца със специални потребности в кв. „Аспарухово”. Амбицията на специалисти и медиатори е да достигнат до деца и семейства, които са останали „невидими” за организации и институции, и които се нуждаят от интегриран подход в разрешаването на многокомпонентни проблеми. Двете сдружения ще използват натрупания досега опит по проект: „Мобилна детска градина”, като фокусират усилията си към работа с родителите, за да могат те по-успешно да подкрепят развитието на своите деца. Някои от първите идентифицирани случаи, с които вече се работи, са семейства, които живеят във фургоните на Центъра за настаняване на пострадалите от наводнението в „Аспарухово”.
Проектът на двете сдружения се подкрепя финансово от Приятелския кръг на Социална асоциация „Св.Андрей” и Фондация „Кирил Георгиеф” (Германия).

Отново на училище

09.2016

За пореден път, преди началото на учебната година, Сдружение „Съучастие” проведе кампания сред младите хора от „Максуда”, които са прекъснали обучението си в училище. Медиатори и доброволци на Сдружението предоставиха информация и мотивираха младежите да продължат образованието си. Придружиха до училище желаещите да се запишат и ги подкрепиха в процеса на тяхната адаптация. Някои от тях бяха подпомогнати за компенсиране на изоставането и преодоляване на учебно-познавателни затруднения. Сдружението закупи и раздаде безплатно тетрадки, учебни материали, облекло и обувки за новата 2016-2017 учебна година. Средствата бяха осигурени от нашия партньор „Кидс Кеър” (Лондон).
В резултат на проведената кампанията, 24 младежи на възраст от 16 до 28 години, се завърнаха в училище (6 момичета и 18 момчета), а още 18 бяха подкрепени да продължат образованието си, след като преди една година се завърнаха в училище.
Сдружението ще продължи да подкрепя тези млади хора, които желаят да продължат образованието си.

Нов проект за социална и педагогическа работа със семейства

Юли, 2016

Сдружение „Съучастие” и СА „Св.Андрей” стартираха нов съвместен проект, финансиран от „Акцион Менш” (Германия). Двете организации ще продължат да подкрепят бедни семейства, като насочат усилията си предимно към тези от тях, които имат жилищни проблеми (нямат свой дом и/или има риск да останат без него, или живеят при неблагоприятни условия).
Екипът на проекта ще се опита да приложи интегриран подход в разрешаването на проблемите на около 30 семейства от Варна и района.
От своя страна, „Кидс Кеър” (Лондон), като постоянен партньор на Сдружение „Съучастие”, ще продължи да предоставя средства за посрещане на неотложни нужди (храна и лекарства) на семейства, при които съществува риск да не могат да задоволяват базовите потребности на своите деца.

Синдикална секция на приемните родители във Варна

Юни, 2016

Приемни родители във Варна учредиха синдикална секция на КТ „Подкрепа” към Сдружение „Съучастие”. Това е първото в страната трудово - професионално сдружаване на приемни родители. Учредяването на синдикалната секция беше извършено със съдействието на Сдружение „Съучастие” и социална асоциация „Св.Андрей”, които ще продължат да подкрепят приемните родители.
На своите първи събрания синдикалните членове поставиха най-важни за тях проблеми, свързани с нарушаването на техните права:
1. Принудителното преминаване от трудови към нетрудови договори на приемните родители, без да бъде изменен характерът на тяхната дейност. Преминаването към нетрудови договори ги лишава от сигурност и съществено нарушава техните трудови права (за пенсия, здравно осигуряване, обезщетения).
2. Принудителна промяна на доставчика на услугата, без допускането на никакви възможности за избор от страна на приемните родители на доставчик, с когото приемните родители да сключват договори за предоставяне на приемна грижа.
3. Трудности във взаимодействията на приемните родители с личните лекарите, особено в случаите на подготовка на документи за осиновяване на приемните децата.
4. Липса на готовност от страна на училища и учители да взаимодействат с приемни семейства, да спазват конфиденциалността по личната история на децата и да работят за успешната адаптация на приемните деца в училище.
Синдикалните членове настояват също да се преоцени системата за еднократни помощи на семействата, да се преразгледа процедурата за международно осиновяване.
В синдикалната  организацията към момента на нейното учредяване членуват 21 приемни родители. Желаещите могат да потърсят повече информация или да заявят своето членство на тел.0895518310 (Елеонора Чорбаджиева). Всеки приемен родител може да бъде член на синдикалната секция на приемните родители, независимо от това, че работи на нетрудов договор.

„Мобилен подход за работа с млади хора в риск и с техните семейства“

Април, 2016

Сдружение „Съучастие“ и Социална асоциация „Св. Андрей”, в партньорство с Община Варна, организираха конференция на тема: „Мобилен подход за работа с млади хора в риск и с техните семейства”, която се проведе на 27 април 2016г. в хотел „Голдън Тюлип” - Варна.
В събитието участваха: Т. Иванов – зам.-кмет на Община Варна; г-жа Св. Коева – директор на дирекция „Превенции”; експерти от общинските дирекции „Превенции”, „Образование и младежки дейности”, „Социални дейности”; г-жа Адриана Григорова – директор на дирекция „Социално подпомагане” – Варна; представители на неправителствени организации, ползващи мобилен подход за работа с млади хора – Социална асоциация „Св. Андрей”, Сдружение „Съучачастие”, Фондация „За по-добро психично здраве”, Фондация „SOS-семейства в риск”, Сдружение „Каритас”-Русе, Сдружение „Клуб на НСО” – Търговище; професионалисти и експерти от общински администрации и социални служби.
Конференцията бе открита от г-н Т. Иванов – зам.-кмет на Община Варна, който приветства организаторите и участниците в събитието, като подчерта, че мобилният подход за работа с млади хора от уязвима среда и техните семейства има своето запазено място в цялостната политика по превенция на рисковото поведение на младите хора в Община Варна. Г-н Иванов изрази своята подкрепа към последващи дейности на неправителствени организации, ползващи този подход за работа сред младите хора.
В своето обръщение г-жа Св. Коева – директор на дирекция „Превенции” подчерта дългогодишното многопосочно партньорство на дирекцията с двете организации – „Св. Андрей” и „Съучастие” като конкретно очерта ролята на Община Варна за осъществяването на мобилния подход за работа с младите хора в риск.
Моника Хайтман (Социална асоциация „Св. Андрей”), д-р Илиян Ризов (Сдружение „Съучастие”) и мобилните работници представиха историята и начина на мобилна работа с млади хора и с техните семейства във Варна.
Близо 10 години двете организации, в партньорство с Община Варна, работят за въвеждане на концепцията за мобилна работа в общности на деца и младежи в риск. Приоритет в работата са младежите от „Максуда” и другите ромски квартали. Изграден е екип от мобилни работници, които работят на терен за подобряване на житейската ситуация на младите хора, развитие на умения за живот и превенция на рисковото поведение.
Концепцията за мобилна работа е социално-педагогически модел, ориентиран към нуждите на хората от улицата. Неговото развитие и обхващане на нови територии от картата на града е наложително, поради множество причини, които са добре познати (агресия, наркотици и др.). Моделът на работа не е скъп, но за сметка на това се изгражда бавно – нужно е време за развитие на човешкия ресурс и време за спечелване на доверието на общността.
Някои от резултатите, постигнати в процеса на мобилна работа в „Максуда” говорят много повече за нейния смисъл. Например:
За последните 3 години: са подкрепени 47 младежи да се върнат в училище; 78 младежи са получили помощ да продължат образованието си; 117 семейства са получили социална и психологическа подкрепа за преодоляване на своята изолация.
През 2015 - 2016 година: над 200 младежи са включени в процеса на мобилна работа (работа по случай, работа в групи, предложения за свободното време, информационни кампании).

Дали моделът от „Максуда” ще продължи да се развива, дали ще бъде приложен на други места, зависи както от волята на двете организации да продължат да работят, така и от хора, организации и институции, които разбират, че този начин на работа е единствено възможен за достигане до тези, които мнозина смятат за „недостижими” и „ненадеждни”. Фактите говорят, че относителният дял на уязвимите групи в България непрекъснато нараства.

 

Отбелязване на Деня на розовата фланелка

Февруари, 2016

В младежкия клуба на сдружението в „Максуда” се проведе тематична среща с млади хора (14-18 г.). Доброволен мобилен работник разказа на участниците историята на Деня на розовата фланелка. Три документални филма, посветени на все по-често срещащото се насилие на улицата, в семейството и в училище, стимулираха дискусия по актуалния проблем. Младите хора разказаха и обсъдиха лични истории, свързани с упражняване на насилие. Някои предложиха начини за противопоставянето на тормоза и за снижаване на агресията сред своите връстници.
В края на събитието, представител на сдружението разказа за осъществена среща на доброволци на сдружението с Тодор Иванов - зам.кмет на Варна. Във връзка с превенцията на агресивността между младите хора, на тази среща зам.кметът и доброволците са се договорили да потърсят място в „Максуда”, на което да се направи площадка за игри. Участниците се разделиха с уговорката заедно да потърсят най-доброто място за игри в „Максуда”. Някои от тях, облечени в розови фланелки, тръгнаха да обхождат квартала с тази цел

Сдружение „Съучастие” с нов проект за мобилна работа

Януари, 2016

Сдружение „Съучастие” стартира нов проект за мобилна работа с млади хора, насочен към развитие на местната младежка общност в с.Любен Каравелово. Този проект
стана възможен благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи” по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход,  при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.
Екипът от мобилни работници и доброволци на  Сдружение „Съучастие” този път ще приложи Концепцията за мобилна работа с млади хора в условията на селска общност, използвайки досегашния си опит в работата с младежи от гр.Варна. Проектът ще се реализира за период от две години. Очаква се, след неговото приключване, младежите от селото да продължат самостоятелно да организират своето свободно време и да предприемат инициативи, насочени към подобряване на взаимодействията в общността за утвърждаване на позитивни модели за личностно и социално развитие.

В очакване на Коледа

декември, 2015

И тази година децата от приемните семействата, подкрепяни от сдружение „Съучастие”, бяха заедно на Коледно тържество. Благодарим на Дядо Коледа за чудесното настроение, както и на нашите приятели от „Kids Care” (Лондон). Децата се забавляваха - пяха и танцуваха, показвайки на всички колко много са пораснали.

Благотворителна акция „Зелен маратон” за децата в приемни семейства

октомври, 2015

Благотворителна акция „Зелен маратон” набра средства за деца, настанени в приемни семейства, с които бяха закупени спортни принадлежности – тротинетки, велосипеди, ролери и каски. Децата получиха своите подаръци на тържество, организирано от инициаторите на събитието - Велоклуб „Устрем” и сдружение „Съучастие”.
Тържеството премина с различни спонтанни изяви на децата – песни, танци и бийтбокс изпълнение. Въпреки лошото време забавата продължи навън, където децата изпробваха своите подаръци.
Сдружение „Съучастие благодари на организаторите Велоклуб „Устрем” и им пожелава активен сезон, включващ още благотворителни инициативи!

Нашата „мобилна детска градина” продължава

септември, 2015

Преди една година искахме да помогнем на осем деца да преодолеят затрудненията си в овладяването на български език и в съучастие да играем с тях, докато те научават нови неща за себе си и за заобикалящия ги свят. Надеждите ни се оправдаха, сега децата посещават „редовна” детска градина и знаем, че опитът им, придобит в нашата градинка, се е оказал полезен за тяхното развитие.
В началото на тази учебна година дойдоха други деца и родители и поискаха „мобилната детска градина” да продължи. Така и стана: Продължаваме отново с помощта на Приятелския кръг на Социална асоциация „Св.Андрей”, „Либенау” и с присъединената подкрепа на г-н Георгиеф („Kirill Georgieff Stiftung) от гр. Кьонигщайн им Таунус.
Дали в скоро време няма да се наложи да открием още една малка група?

Младежка доброволческа група

юли, 2015

Младежи доброволци към сдружение „Съучастие” се включиха в общоградска кампания за съпричастност към жертвите на трафика на хора „Синьо сърце”. Кампанията е организирана от Община Варна и Националната комисия за борба с трафика на хора по повод 30 юли –Международен ден за борба с трафика на хора.
Участието в инициативата е част от Програма за превенция на трафика на хора в ромска общност, финансирана от Община Варна.
Програмата има за цел да бъде изградена постоянна доброволческа група от младежи от ромски произход, които чрез мобилна работа, да реализират информационни кампании и открити дискусии сред свои връстници.
За повишаване на капацитета на младежката група се провеждат регулярни обучения. До момента 12 младежи доброволци (13 – 20г.) са преминали базови и надграждащи обучения за превенция на трафика на хора, превенция на наркомании, превенция на рисковете в интернет и изграждане на умения за предоставяне на информация сред връстници (връстников подход).

Проект за насърчаване на взаимопомощта между приемните семейства

март, 2015

В продължение на три години екип от специалисти и приемни родители ще подкрепят 40 приемни семействата от общините Варна и Аксаково в тяхното желание да взаимодействат помежду си и да развиват своите родителски умения. Очаква се работата по проекта да стимулира изграждането на саморазвиваща се общност на приемните семейства в района. Този проект ще се реализира отново в партньорство със сдружение „Либенау”, Социална асоциация „Св. Андрей” и с финансовата подкрепа на „Акцион Менш” (Германия).

Наближава моментът, в който трябва да се пренапишат остарелите буквари и читанки. 

януари, 2015

Затова Сдружение „Съучастие” преиздаде студията „Мониторинг и оценка на учебниците по български език и литература за първи клас”, в която се представят резултати от проведено оценяване на одобрените от Министерство на образованието учебни комплекти по Български език и литература за първи клас. Оценяването е осъществено в рамките на проект „Учебниците за първи клас – мониторинг и оценка в реални условия”, реализиран от Инспекторат по образованието - Варна и сдружение „Съучастие”.

Наричаме я „мобилна детска градина”

ноември ,2014

Открихме малка детска градин за 8 деца на семейства, пострадали от наводнението в „Аспарухово”. За това ни помогнаха нашите германски приятели от Приятелския кръг на Социална асоциация „Св.Андрей” и Либенау. Нашата детска градинка е отворена четири дни в седмицата в следобедните часове. Тя е територия, свободна и за родителите на децата - да играят с тях и да се учат от педагозите как по-добре да играят.

Нашата градина е малка, за да се чувстват децата в естествена среда. Тя е мобилна, защото я създадохме близо до нуждаещите се семействата и защото децата в нея наистина играят. (В нашата детска градина думите учене и игра не са в опозиция) Тя ще съществува до лятото, когато нашите четиригодишни палавници ще са пораснали и готови да влязат в големите („немобилни” :) ) детски градини. Надяваме се те наистина да бъдат готови да продължат с добрия си старт от нашата малка и много гостоприемна детска градинка.

Сдружение „Съучастие” получи мобилна игротека като безвъзмездно дарение от Германия 

октомври, 2014

Сдружение „Съучастие” получи дарение - мобилна игротека, изработена от германски младежи със специални образователни нужди. Заедно със своя учител по трудово обучение - г-н Фишер, те пропътуваха 2000 км, за да доставят приспособената като мобилна игротека каравана.

Мобилната игротека, съдържаща 15 игри, ще се използва от Сдружение „Съучастие” за осъществяване на различни кампании по превенция на рисковото поведение и дейности, насочени към намаляване на агресивното поведение сред младите хора на територията на Община Варна.

Тази инициатива е част от проект на Професионален център „Адолф Айх” (Германия), сдружение „Съучастие” и Социална асоциация „Св. Андрей”, с финансовата подкрепа на „Акцион Менш” (Германия), и представлява етап от развитието на мобилната работа с младежи с рисково поведение във Варна, която сдружение „Съучастие” и Социална асоциация „Св. Андрей” развиват с подкрепата на Община Варна.

Дарението беше предадено в присъствието на г-н Тодор Иванов, заместник кмет на Община Варна, който поздрави участниците в проекта и благодари на германските младежи за тяхното усърдие и благотворителност. Българските младежи – мобилни работници и доброволци, заедно с германските младежи изрисуваха караваната, която е готова да потегли, за да улеснява взаимодействията между млади хора и възрастни от различни етнически, социални и възрастови групи.

През следващите месеци мобилната игротека може да бъде видяна на места, където се събират млади хора с рисково поведение. Тя може да бъде пожелана също от родители, учители и деца, които са решили заедно да се забавляват, според принципа: „Всички печелим!”. 

Аспарухово!!!

Юни, 2014

19.06.2014г. (вечерта) – В непрекъсната връзка сме с нашите приемни семейства в Аспарухово. Приемните родители Шабан, Джемелия и Илко се справят навреме и децата са изведени от потопа. Техните къщи обаче са наводнени и са необитаеми.

20.06.2014г. (сутринта) – Осъществяваме спешна среща с представители на „Южен поток”, в резултат на което е направено дарение от 50 000 лв. на „Червен кръст”.

20-21.06.2014г. – Ромските медиатори на сдружението работят заедно с доброволците на „Чревен кръст” в ромската махала в Аспарухово. Раздават храна и вода на пострадалите. Сдружението осигуряват кофи и лопати за отводняване на къщите.

22.06.2014г. – Ромските медиатори работят на терен, за да идентифицират най-спешните нужди на пострадалите семейства. Оказват съдействие на доброволци от страната.

23.06. и следващите дни – Ромските медиатори оказват съдействие на психолозите и социалните работници, които работят с пострадалите семейства. Сдружение „Съучастие” оказва логистична подкрепа на пристигащите доброволци от неправителствени организации в страната, които работят  по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”  – „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. 

 

Благодарим на неправителствените организации:

Фондация „Областен ромски съюз” – Бургас; Сдружение „ЛАРГО” – Кюстендил; Сдружение „Бъдеще” – Пазарджик; Фондация за регионално развитие „Рома – Пловдив” – Пловдив; Фондация „Здравето на ромите” – Сливен; Фондация „Инициатива за здраве” – София; Сдружение „Свят без граници” – Стара Загора; Фондация „Толерантност и взаимопомощ” – Хасково; Фондация „Болни от астма” – Ямбол.

 

Благодарим за получената подкрепата на:

Моника Хайтман („Либенау”), Кръг на приятелите на България в Германия, д-р Тонка Върлева (Директор на дирекция „Управление на специализирани донорски програми” към Министерство на здравеопазването); д-р Елена Кабкчиева (дългосрочен консултант към МЗ); Шуменски университет (ДИКПО-Варна); „Южен поток”.

Проект „Готови за училище 2014г. - 2015г.”

юни, 2014

Фондация „Тръст за социална алтернатива” сключи договор със сдружение „Съучастие” за подизпълнител на проект „Готови за училище 2014г. - 2015г.“ на територията на Област Варна и община Балчик.

Очакваният ефект от изпълнението на проекта е значително увеличаване на посещаемостта на деца от уязвими общности в детските градини, за да се повиши тяхната училищна готовност и да им се гарантира равен старт в образованието.

Световната банка и фондация „Отворено общество” ще направят оценка на проекта, за да се анализират най-успешните интервенции и да се препоръчат най-ефективните стратегии за справяне с проблема за отпадането на ученици от образователната система. Прочетете повече тук ...

Какво се случи една година след като сдружение „Съучастие” получи първа награда като делегиран доставчик на Община Варна за услугата „Приемна грижа”?

май, 2014

За една година ние осигурихме приемни семейства за още деца, с което броят на изведените от институции деца надхвърли 120. Общият брой на нашите приемни семейства достигна 50. Заедно с това, подкрепяхме със специалисти и супервизия услугата „приемна грижа” в община Аксаково, така че броят на приемните семейства там достигна 30. До тук добре…

Другият отговор на въпроса какво се случи за една година е такъв:

Една година след като работата по приемна грижа като общинска делегирана дейност на сдружение „Съучастие” беше показвана за пример на останалите общини в България (виж тук), Община Варна реши да прекрати едностранно договора със Сдружението.

Причината!?

Причината е властта на един журналист да промени социалната програма на Варна, така че Общинският съвет да не разбере, че оставя 50 приемни семейства в града без квалифицирана социална и психологическа подкрепа. Мотивът на този журналист може да се види от протокол №22/05.02.2014г. на заседание на комисия „Социални дейности и жилищна политика“, а именно, че това се прави, за да има „дисциплиниращ ефект върху всички НПО-та”. Точно така, нека всички НПО-та, които са на делегиран бюджет във Варна да знаят, че могат да изгубят договорите си, ако някой журналист (подкрепен от пари и власт) не е съгласен с работата им по определен случай, независимо, че ДАЗД може да се е произнесла по случая ето по този начин: „Комисията, извършила проверката счита, че в хода на работата по случая на децата ХХХ, сдружение „Съучастие” – Варна, като доставчик на социалните услуги „Център за обучение, консултиране и подкрепа на кандидат приемни родители и приемни родители” и „Център за обществена подкрепа” се е водил от висшите интереси на детето и не е допуснал нарушение на техните права, визирани в. чл.10, ал.1 от Закона за закрила на детето и в бл.3, т.1 и т.2 от Конвенцията на ООН за правата на детето” (стр.9 от Доклад на ДАЗД за извършена проверка по сигнал с вх.№97-М-19/19.09.2013г.).

Никой до този момент не е представил пред сдружение „Съучастие” мотиви за прекратяване на договора. Кметът не посочва мотиви, а само уведомява, че са гласувани средства за периода до 30 април 2014г., поради което се прекратява услугата. Но прекратяването на услугата е предпоставено (и предизвестено) от Комисията по социални дейности и жилищна политика, защото тя е гласувала да няма пари, след внесено предложение от групата на ГЕРБ и в присъствието и с пълното съгласие на зам.кмета.  

С други думи, кметът посочва, че няма пари, а причината да няма пари е желанието на Комисията по социални дейности и жилищна политика и зам.кметът да няма пари за тази услуга. В протокола от заседанието на Комисията може да се долови известен мотив, изказан от един от нейните членове, а именно, че „трябва да се повиши качеството на приемната грижа във Варна”, но никой не посочва факти, че качеството, което осигурява „Съучастие” не е добро.

Резултатът от така „повишеното качество” на услугата приемна грижа днес е, че 50 приемни семейства във Варна са без подкрепата на доставчик и Общината не може (и/или не иска) да се ангажира с проблема за това кой поема подкрепата на тези семейства. Отделът за закрила на детето (за който същият този журналист е много загрижен) трябва сам да се оправя в кашата, предизвикана от употребена власт, лични интереси и чувство за мъст, спрямо тези, които не слушат.

Не искаме да коментираме повече. Няма да говорим за случая, както и не сме го правили преди, защото спазваме законите и правата на децата. Няма да пожълтяваме! Достатъчно е, че един журналист с охота месеци наред публикуваше данни и описваше ситуацията с личните имена на децата и родителите.

Не искаме и да се героизираме. С ирония си припомняме, че „няма ненаказано добро”, както казва народът. И ще продължим да работим, доколкото можем и доколкото ни позволят. Защото, „едно е да искаш, друго е да можеш”, както казва героят в популярен разказ на Хайтов, „а съвсем друго е да ти позволят”- както добавяме ние.

Ще успеем ли да намерим сечението на: да искаш – да можеш – и да ти позволят? Ще разберете, ако продължавате да се интересувате от това, което правим в „Съучастие” или, най-добре, ако станете наши съучастници.

Делегация от Берлин посети сдружение „Съучастие”

април, 2014г.

Делегация, водена от заместник кмета на Берлин - Франциска Гифай, посети Младежкия здравно-социален център на сдружение „Съучастие”. Гостите се срещнаха с екипа от медиатори в ромска общност и се запознаха с дейностите на сдружението, осъществявани в ромските махали на града и близките села.
Франциска Гифай разказа как нейната община се опитва да се справи с новопристигащите емигранти, част от които са от България. Към Общината в Берлин е създадена група, която специално се занимава с ромските въпроси. Назначават се консултанти, които да подпомагат интеграцията на новодошлите като дават насоки за професионална реализация. В училищата са откриват подготвителни класове, за да могат децата да изучават немски език, а за родителите се организират ограмотителни курсове.

Мобилна работа за самопомощ на семейства в неравностойно социално положение

януари, 2014г.

Сдружение „Съучастие” и СА „Св.Андрей” стартират още един нов проект, базиран на концепцията „Мобилна работа”. Основавайки се на принципа за самопомощ екипът на проекта ще подкрепя местни общности за развитие на родителския им капацитет и ще създава местен ресурс от мобилни работници за подкрепа на семейства, в които има деца или възрастни с хронични заболявания и увреждания.
Проектът се финансира от сдружение „Акцион Менш”, коeто подкрепя трети съвместен проект на двете организации.

Учредихме „Младежки фонд - Максуда“

декември, 2013г.

Това е инициатива на младите хора - доброволци на сдружение „Съучастие“ и на Социална асоциация „Св.Андрей“ за подпомагане на семейства, които са изпаднали в критични ситуации, свързани с недостига на средства за задоволяване на жизнено важни потребности.
Липсата на средства обикновено е причина за трайни или необратими за семействата поражения, които в най-голяма степен засягат децата, които се отглеждат в тях, като например изоставянето им в институции, отпадане от училище, системно недохранване, маргинализация и др.

Повече можете да прочетете тук....>>>>

„Подкрепа на родителството” - нов проект за превенция на изоставянето на деца

декември, 2013г.

С финансовата подкрепа на фондация „Лале” и фондация „ОАК” сдружение „Съучастие” започва нов проект за работа със семейства в риск от изоставяне, насилие и недостатъчна грижа за децата. Голяма част от семействата, които предстои да бъдат обхванати от проекта, живеят на територията на община Варна, предимно в: „Гъбената махала” (част от ромския квартал в район „Вл.Варненчик”); махалите „Косово”, „Пробуда” и „Корея” (части от ромския квартал „Максуда”); ромската махала в с.Каменар.
На основата на информацията, придобита в досегашната работа на Сдружението по превенция на изоставянето на деца, настоящият проект предвижда по-добро фокусиране върху семейства, пред които съществува непосредствен риск да изоставят децата си. Предвижда се да бъдат подкрепени семейства, в които мъжете сами отглеждат децата си. Ще се търси активността на отделните общности (по квартали и махали), като се предвижда в по-голяма степен да бъдат използвани местните ресурси до степен на самостоятелно справяне с проблеми и предприемане на местни инициативи. По отношение на интервенциите на работа, настоящият проект предвижда по-разнообразен инструментариум, обхващащ различни фази и страни от развитието на широк кръг проблеми, които срещат семействата в неравностойно социално положение.

Посланик Дьо Кабан посети „Младежки здравно-социален център” на Сдружение „Съучастие”

ноември, 2013г.

Като представител на финансиращата страна на Проект „Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етническите групи, с фокус върху ромското малцинство в България”, посланик Дьо Кабан посети „Младежки здравно-социален център” и се срещна с екипа на проекта и партньорите във Варна.
Посланикът  беше запознат с работата на терен, осъществявана от ромските медиатори. Обсъдени бяха предстоящите задачи, свързани с реализирането на проекта. На срещата взеха участие г-н Тодор Иванов - заместник-кмет на Община Варна и председател на МКБТХ и Светлана Коева – Директор на Дирекция „Превенции” на Община Варна.
Посланик Дьо Кабан изрази удовлетворението си от изпълнението на проекта, сътрудничеството с Община Варна и подкрепата на Местната комисия за борба с трафика на хора, която се утвърди в последните години като една от най-активните и успешни местни комисии.

Екип от мобилни работници се обучаваха в Германия за работа с млади хора в риск

ноември, 2013г.

Екипът по проект „Нови територии за мобилна работа с юноши във Варна”, реализиран от сдружение „Съучастие” и Социална асоциация „Св. Андрей”, посети област Баден-Вюртемберг в Германия и премина обучение за ментори в мобилна работа с млади хора с рисково поведение.
Обучаваните имаха възможност да се запознаят с разнообразни модели за мобилна работа с юноши, прилагани в различни градове и квартали в Германия. Това стана възможно благодарение на сдружение „Реновабис” (Германия
 и приятелския кръг на Социална асоциация „Св. Андрей“.
Сдружение „Съучастие” благодари на своите приятели – обучаващите: Проф. Шпехт (Университетът в Тюбинген), Щефан Шленкер, Щефани Ерлих, Митя Франк и Мануела Флер от гр. Констанц, Марсел Каров от гр. Офенбург, Моника Кордула от гр. Равенсбург, Наташа Цьолер и Матиас Ройтинг от Щутгарт.
Благодарност изказваме на г-жа д-р Анемари Хофмайстер-Хьофнер от Мюнхен и нейното семейство, които, като домакини на традиционната „Вечер на лещата”, събраха много свои приятели и хора от приятелския кръг на Социална асоциация „Св. Андрей” с председателя й Улрих Кун.
Специални благодарности и на доброволеца г-н Михаел Вилкендорф (общински съветник в Юберлинген), който в качеството си на шофьор и пътеводител осигуряваше безопасното придвижване на екипа от град на град.
Сдружение „Съучастие” ще се радва да посрещне в България всички свои германски приятели!

Равносметка в навечерието на Деня на будителите

октомври, 2013г.

Ние от сдружение „Съучастие” може да се поздравим със следните постижения:

 

  • Намирахме, проучвахме, обучавахме и подкрепяхме приемни семейства, за да могат да бъдат изведени колкото се може повече деца от институции. Днес нашите приемни семейства са 57.
  • За пет години в нашите приемни семейства настанихме 135 деца, като 108 от тях бяха изведени от институции.
  • За три години изследвахме 1367 човека за туберкулоза и открихме 23 заразени, от тях 5 възрастни и 3 деца - с мултирезистентна туберкулоза.
  • За пет години изследвахме 4465 човека за ХИВ и извършихме прегледи за полово-предавани инфекции на 1561 човека.
  • За три години ваксинирахме 150 човека срещу Хепатит В.
  • За две години извършихме АГ прегледи на 132 жени и осигурихме поставянето на 72 спирали.
  • За две години работихме с 44 случаи, при които съществува риск за трафик на хора с цел сексуална и трудова експлоатация.
  • За две години подкрепихме 29 младежи да се върнат в училище и помогнахме на 48 младежи да продължат образованието си в индивидуална форма на обучение.

 

Всичко това и още много други добри неща извършихме в съучастие с: Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, Министерство на здравеопазването, Националната комисия за борба с трафика на хора; Посолството на Република Франция в България, Посолството на Кралство Нидерландия в България, Община Варна, Община Аксаково, ДСП – Варна; Фондация „Лале”, Фондация „ОАК”, Социална асоциация „Св.Андрей”, Фондация „Акцион Менш”, Фондация „Агнес Филипине Валтер”, фондация „Кидс Кеър” и още много други.

 

Това са само цифри, останалото е „невидимо за очите”.....

 

"На Безименната земя" - Искра Ценкова (брой 33 /612, 26-01 Септември 2013)

Ако си стъпил на социалното дъно, спасяваш кожата си както можеш, всъщност - както ромите от квартал Максуда 

 

На западния скат на дерето още от шосето гледката е шокираща. Гетото на Максуда, най-големия ромски квартал във Варна, тънe в тонове отпадъци. В тази част на града забравяш, че си само на минути пеша от модерния център. Копторите, сглобени с подръчни материали, сe надвесват над вонящия канал. По улиците полуголи деца дишат лепило, а хероинът, доверява ни Ирина, се предлага на всеки ъгъл. Мястото е истинска инфекциозна бомба - с мръсотията и крайната си мизерия, с нелечимата туберкулоза, която коси цели семейства. Всичко лошо тръгва от Максуда, казват варненци - кражби, проституция, сутеньори, наркомани, наркопласьори, трафиканти на хора... В гетото е особено популярен и платеният секс между мъже. Не става въпрос за гейове, а за хетеросексуални мъже, които правят секс за пари с други мъже. Общността не ги съди, за тях това е норма, както и проституцията, на която казват „Евала!". И се хвалят каква къща ...>>>>

Нови територии за мобилна работа с млади хора във Варна

септември, 2013г.

Сдружение „Съучастие” и Социална асоциация „Св.Андрей”, подкрепени финансово от сдружение „Реновабис” (Германия) и приятелския кръг в Германия на Социална асоциация „Св. Анрей“, стартират нов двугодишен проект за мобилна работа с млади хора.
Целта на проекта е да се мултиплицира опитът от досегашната работа на двете организации с млади хора от маргинализирани общности, които населяват южната част на „Максуда”. Проектът предвижда мобилната работа с млади хора на улицата да се разшири като обхване и други части на квартала. С помощта на досегашния екип за мобилна работа ще бъдат обучени нови мобилни работници, които ще работят в района на малката автогара. Затова ще бъде разкрит и нов младежки клуб, който ще бъде отворен за всички младежи, които желаят да заявят своите проблеми и да потърсят информация, консултации и обучения.
През последната година, в резултат на мобилната работа с млади хора в „Максуда”, 28 младежи се върнаха отново в училище, а 9 получиха подкрепа, за да продължат своето образование. Тези резултати двете организации постигнаха благодарение на подкрепата на Община Варна, Международното дружеството за мобилна работа с младежи – ISMO (Щутгарт), сдружение „Акцион Менш” и фондация „Агнес Филипине Валтер”, както и на групи млади хора от Германия (гр.Констанц, гр.Офенбург и др.).
Повече за съдържането на мобилната работа с млади хора може да научите от публикациите в този сайт.

Йога за деца в приемни семейства

август, 2013г.

Сдружение „Заедно“ и екипът на Центъра за приемна грижа организират йога-практики за деца, настанени в приемни семейства. Тази инициатива е в рамките на проект, финансиран от Община Варна (Дирекция „Превенции“), насочен към работа с деца с проблемно поведение.
Всяка събота, 10 деца посещават читалище „Искра – 1924“, където специализиран йога – инструктор ги очаква, за да проведе с тях поредната среща за развитие на  техните ресурси за саморегулация и снижаване на общото им равнище на напрежение и агресивност. Приемните родители споделят, че йога-практиките се посрещат с голям интерес от децата, които получават възможност да развиват своите умения за взаимодействие с връстниците си в групата и да повишават своята самооценка.

„Съучастие” провежда фамилни групови конференции

август, 2013г.

Сдружение „Съучастие” вече прилага в своята дейност, свързана с деинституционализацията на грижите за деца, метода на фамилните групови конференции. Екип на Сдружението беше специално обучен за работа по този метод от екип на фондация „Лале ” (проект „С вяра в семйството”). В резултат на първите фамилни групови конференции, проведени през м.юли и август, се очаква да бъдат реинтегрирани в своите семейства 2 деца от институция и 3 деца – от приемни семейства.  

 

„Kids Care” подкрепя „Съучастие”, за да има повече приемни семейства във Варненска област

юли, 2013г.

„Kids Care” (Лондон), новосъздадена благотворителна организация на българи, живеещи в чужбина, се свърза със сдружение „Съучастие”, за да подкрепи развитието на приемната грижа във Варненска област. По нейна инициатива се сключи договор за финансиране на две работни позиции (социален работник и психолог), на които ще се заплаща по 600 лв (с включени осигуровки за сметка на работодателя). Очаква се с новите две работни места да бъдат изведени от институции още 30 деца за период от една година.
Така сдружение „Съучастие” ще получи финансова подкрепа за част от дейностите си, с които вече няколко години надхвърля обема от работата като делегиран доставчик на Община Варна за предоставяне на услугата „приемна грижа”.

Моделът за приемна грижа на сдружение „Съучастие” сред 13-те най-добри практики в предоставянето на социални услуги за деца

юли, 2013г.

На 9 юли 2013г. Национална мрежа за децата представи 13 добри практики на сътрудничество между общини и неправителствени организации в областта на политиките за деца и семейства, сред които бе и тази на Център за приемна грижа – сдружение „Съучастие” в партньорство с Община Варна.
Практиките са описани в наръчник, публикуван с подкрепата на Посолството на Република Франция, Националното сдружение на общините на Република България и Национална мрежа на децата.

Сдружение „Съучастие” с първа награда за проект на годината!!!

март, 2013г.

Като делегиран доставчик на Община Варна за услугата „Приемна грижа”, сдружение „Съучастие” получи първа награда за 2012г. в традиционния конкурс Проект на годината на неправителствена организация в социалната сфера
От всички 38 номинирани проекти журито (представители на бизнеса, БНТ и Н. Пр. Матиас Хьопфнер, Посланик на Германия) посочи нашата дейност като най-успешна и ефективна (с малък екип постигане на голям ефект).
Надявам се, че постигнатите резултати ще достигнат до обществеността. Те са част от добрите неща, които се случваха през годините в нашата община.

Проект: „Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етническите групи, с фокус към ромското малцинство в България”

Февруари, 2013г.

Сдружение „Съучастие” е партньор на Националната комисия за борба с трафика на хора в реализирането на пилотен проект за България. Той се осъществява на територията на община Варна чрез финансовата подкрепа на Посолството на Франция в България, Постоянното представителство на Франция към Службата на ООН и другите международни организации във Виена и Посолството на Франция в Румъния.
Екип на сдружението ще осъществява дейности на терен в ромските махали на града, за да се повиши осведомеността на уязвимите групи по отношение на рисковете, свързани с трафика на хора.

Сдружение „Съучастие” развива услугата „приемна грижа” в партньорство с Община Варна и Община Аксаково

Юни, 2012г.

Сдружението партнира на Община Варна и Община Аксаково в реализирането на националния проект „Приеми ме” на АСП, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Партньорството се изразява в провеждане на съвместни действия за разширяване обхвата на приемната грижа, специализация на приемните семейства и развитие на социалните услуги, подкрепящи приемните семейства. След една година се очаква броят на приемните семейства в община Варна и община Аксаково общо да бъде около 100, а децата, настанени в тях да надхвърлят тази цифра. Екипът на Сдружението ще бъде увеличен с помощта на новоразкритите места за социални работници, осигурени от проект „Приеми ме”. 

Продължаваме да работим!

Май, 2012г.

Заедно със Социална асоциация „Св.Андрей” приключихме двугодишен проект „Мобилна работа с юноши” в ромския квартал „Максуда”, финансиран от сдружение „Aktion Mensch” (Германия).
Продължаваме заедно със Социална асоциация „Св.Андрей”, подкрепени от Община Варна, да популяризираме идеята за мобилна работа във Варна и да я реализираме чрез дейностите ни в общността на младежи (15-25 г.) с проблемно поведение.

Превенция на ХИВ/СПИН, полово предавани инфекции и туберкулоза

Януари, 2012г.

Сдружение „Съучастие” работи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” (2004-2014г) на територията на Североизточна България и по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” (2009 – 2012) на територията на Варненска област. Двете програми са на Министерство на здравеопазването, финансирани от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. В изпълнение на двете програми сдружение „Съучастие” предоставя здравни и социални услуги в ромска общност (със специален фокус: проституиращи жени и мъже; млади хора с множество сексуални партньори; мъже, които правят секс с мъже и др.) чрез развиване на аутрич-дейности, работа по случай, обучения, провеждане на медицински изследвания, информационни кампании и др.